Privacybeleid
echt zichtbaar.

Opgemaakt 2021, te Utrecht

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

echt zichtbaar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van echt zichtbaar, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan echt zichtbaar verstrekt.

echt zichtbaar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw bedrijfsnaam;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw KVK nummer;
- Uw bankrekeningnummer;
- Uw e-mailadres;

Waarom echt zichtbaar gegevens nodig heeft.

echt zichtbaar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan echt zichtbaar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang echt zichtbaar gegevens bewaart.

echt zichtbaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. In geval van een overeenkomst worden uw gegevens bewaard tot het einde van het jaar waarin de overeenkomst beëindigd wordt.

Bezoekersstatistieken die verzameld worden met Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

Delen met anderen.

echt zichtbaar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van echt zichtbaar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er anonieme analyse plaats middels het programma Hotjar. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. echt zichtbaar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics.

echt zichtbaar maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die verzameld wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres van uw computer (IP-adres)) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacyverklaring van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Met Google Analytics verzamelt echt zichtbaar onder andere de volgende data:
- het aantal unieke bezoekers;
- hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
- welke pagina's gebruikers bekijken;
- hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
- bij welke pagina gebruikers de website verlaten;

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. echt zichtbaar heeft hier geen invloed op.

echt zichtbaar heeft de volgende maatregelen genomen met betrekking tot uw privacy:
- er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
- het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
- 'gegevens delen' is uitgezet;
- er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@echtzichtbaar.nl Echt zichtbaar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen.

echt zichtbaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van echt zichtbaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door echt zichtbaar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met echt zichtbaar op via info@echtzichtbaar.nl.

www.echtzichtbaar.nl is een website van echt.

echt zichtbaar. is als volgt te bereiken:
Postadres en vestigingsadres: Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht
KVK nummer: 71143866
E-mailadres: info@echtzichtbaar.nl